Events

Events

SLid

งานวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต

บ้านชินประชา 09 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

งานวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต มีการจัดแสดงการทำอาหาร ประวัติ

วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต

ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 3 กันยายน 2565 : 15.00 น.

พิธีแต่งงาน (ผ่างเต๋) ขบวนคู่บ่าว - สาว ชมนิทรรศการ/องค์ความรู้ (วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) ชมอาหารพื้นเมืองภูเก็ค (ปุ๊นเต๋) ชมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

PhuketThaihuaMuseum

phuketthaihua museum MON: 10AM - 6PM

กิจกรรมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พบกับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum)

MON: 10AM - 6PM

พบกับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum) ณ พิพิธภัณฑฺ์ภูเก็ตไทยหัว เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 09.00 - 20.30 น. เข้ามาสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ และโรงเรียนจีนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ความเป็นมาของวิถีชาวจ [...]