วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต

ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว3 กันยายน 2565 : 15.00 น.

พิธีแต่งงาน (ผ่างเต๋) ขบวนคู่บ่าว – สาว ชมนิทรรศการ/องค์ความรู้ (วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) ชมอาหารพื้นเมืองภูเก็ค (ปุ๊นเต๋) ชมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม