งานวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต

บ้านชินประชา09 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

งานวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต มีการจัดแสดงการทำอาหาร ประวัติ