Category: Uncategorized

เทศกาลเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”

3 กันยายน 2565 - 4 กันยายน 2565 พิธีแต่งงาน (ผ่างเต๋) ขบวนคู่บ่าว - สาว ชมนิทรรศการ/องค์ความรู้ (วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) ชมอาหารพื้นเมืองภูเก็ค (ปุ๊นเต๋) ชมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชมการแสดง [...]

Read More

ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีพ้อต่อ

ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีพ้อต่อ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูวิญญาณเปิดออก เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับมาเยี่ยมและรับส่วนกุศลจากลูกหลานบนโลกมนุษย์ ประเพณีพ้อต่อภูเก็ตจึงเป็นประเ [...]

Read More

พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum)

พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum) วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565 . เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00 - 20.30 น. เข้ามาสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ และโรงเรียนจีนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ความเป็นมาของวิถีชา [...]

Read More