เทศกาลเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”

3 กันยายน 2565 – 4 กันยายน 2565 พิธีแต่งงาน (ผ่างเต๋) ขบวนคู่บ่าว – สาว ชมนิทรรศการ/องค์ความรู้ (วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) ชมอาหารพื้นเมืองภูเก็ค (ปุ๊นเต๋) ชมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

 “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”

พิธีแต่งงาน (ผ่างเต๋) ขบวนคู่บ่าว – สาว ชมนิทรรศการ/องค์ความรู้ (วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) ชมอาหารพื้นเมืองภูเก็ค (ปุ๊นเต๋) ชมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม