ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีพ้อต่อ

ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีพ้อต่อ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูวิญญาณเปิดออก เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับมาเยี่ยมและรับส่วนกุศลจากลูกหลานบนโลกมนุษย์ ประเพณีพ้อต่อภูเก็ตจึงเป็นประเพณีที่เกิดจากการผสมผสานของคติความเชื่อทั้งพุทธ ขงจื้อ และเต๋า จนกลายเป็นอีกหนึ่งประเพณีหลักของชาวเมืองภูเก็ต ยึดถือช่วงเวลาเดือน 7 ตามปฏิทินจีนจันทรคติจีน (ประมาณเดือน 9 ปฏิทินจันทรคติไทย) โดยจะมีการตั้งเซ่นไหว้ในสถานที่สำคัญของชุมชนต่างๆ ซึ่งจะมีของไหว้เป็นกับข้าว อาหารต่างๆ เช่นเดียวกับกับเซ่นไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีน อาหารที่สำคัญ คือเส้นหมี่ และมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ,ผัก,ผลไม้,เครื่องดื่ม และประเภทขนม และที่ขาดไม่ได้คือขนมเต่าสีแดง เรียกว่า ตั่วกู้ ทำจากแป้งสาลีผสมน้ำตาลปั้นขึ้นเป็นตัว ให้มีรูปร่างเป็นตัวเต่าขนาดต่างๆ แล้วทาด้านบนกระดองด้วยสีแดง (ในอดีตทำด้วยแป้งหมี่ ตัวเต่ามีสีขาวและแต้มจุดสีแดงตรงกลาง เรียกว่า มอฮ่อ) ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ในประเพณีพ้อต่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความโชคดี อายุยืนและมีความเชื่อว่าใครได้กินจะโชคดี มีความสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *