พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum)

พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum)
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565
.
เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00 – 20.30 น. เข้ามาสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ และโรงเรียนจีนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ความเป็นมาของวิถีชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวบ้าบ๋าภูเก็ต
.

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มาตรการส่วนบุคคลยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราอยากให้เน้นย้ำกันอยู่เสมอ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อยากขอความร่วมมือจากทุกท่านปฎิบัติตามขั้นตอนการเข้าชมนิทรรศการ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ยึดหลักชีวิตวิถีใหม่ D-M-H-T-T-A เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *