History Homepage 1

Welcome to

Phuket Thaihua Museum

About us

on view

“จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้” ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ในปี 2553 อาคารโรงเรียนจีนหลังนี้ได้สร้างขึ้นในปี 2477 เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต ท่าจะได้ชมนิทรรศการ 14 ห้องซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่แดนดิ่นถิ่นกำเนิด การเดินทางมา การก่อร่างสร้างตัว ความสัมพันธ์กับจีน แบบอย่างของผุ้ประสบความสำเร็จ ประวัติโรงเรียน ครุใหญ่คนสำคัญ อาชีพภูมิปัญญา ประเพณีพิธีกรรม ตึกเก่าชิโน-ยูโรเปียน การแต่งกาย และอาหารชาวบาบ๋า รวมทั้งวีดีทัศน์

 • ห้องจากแดนพญามังกร
 • ห้องสายธารสัมพันธ์
 • ห้องสัมพันธ์ภูเก็ตจีน
 • ห้องน้ำใจพี่น้อง
 • ห้องล้อกเซี่ยนก๊ก
 • ห้องย้อนอดีต
 • ห้องวิถีชีวิต
 • ห้องเหมืองแร่
 • ห้องสีสันพันกาย
 • ห้องครูสุ่นปิ่น
 • ห้องภาษาจีน
 • ห้องชาวจีนสร้างเมือง
 • ห้องสืบทอด
 • ห้องวัฒนธรรมการกิน

"ได้มาภารกิจ ที่ ภูเก็ต และมาเยี่ยมชม พพภฯ ได้ทราบถึงประวัติของชาวภูเก็ต ที่นำพาการพัฒนาประเทศในยุคสำคัญของประเทศไทย หวังว่า พพภ จะได้นำเสนอความรู้ดีๆแพร่ต่อไป และลูกหลานคนไทยได้เข้าใจถึงความเป็นมาของของตนเสียใหม่ ที่หล่อหลอมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามบสานวัฒนธรรมจีน สืบสานจิตวิญญาณจีน ขอให้พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไท่หัว ดีขึ้นเรื่อยๆ"

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2565)

"วันนี้ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว รู้สึกประทับใจจากการต้อนรับของมูลนิธิเป็นอย่างยิ่งผมเคยได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่สถานที่แห่งนี้เมื่อ 10 ปีก่อนกลับมาเยี่ยมอีกครั้งได้เห็นการพัฒนาอย่างน่าชื่นใจขอแสดงความยินดีกับทางมูลนิธิและชาวภูเก็ตที่ได้รักษาวัฒนธรรมที่งดงามให้สืบทอดได้อย่างน่าชื่นชมครับ"

ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2557)

"ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวขอชื่นชมว่าจะแสดงได้ดีมากทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับชาวจีนที่เข้ามามีส่วนสร้างความเจริญให้กับภูเก็ตตั้งแต่ยุคเริ่มแรก"

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

"มีความรู้สึกถึงความมุ่งมั่นของบรรพบุรุษที่มีต่อคนรุ่นหลังทำให้เราในฐานะเป็นบุคคลรุ่นปัจจุบันที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอนาคตเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าใครในการทำเพื่อลูกหลานของเรารู้สึกชื่นชมผู้บริหารปัจจุบันซึ่งนอกจากจะเห็นความสำคัญแล้วท่านยังให้ความสำคัญกับการมอบความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป"

นายราเมศ พรหมเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

"ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวขอชื่นชมว่าจะแสดงได้ดีมากทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับชาวจีนที่เข้ามามีส่วนสร้างความเจริญให้กับภูเก็ตตั้งแต่ยุคเริ่มแรก"

ชมพู ฟรุตตี้

นักร้อง นักแสดง
Exhibitions

UPCOMING EVENTS

งานวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต

บ้านชินประชา 09 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

งานวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต มีการจัดแสดงการทำอาหาร ประวัติ

วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต

ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 3 กันยายน 2565 : 15.00 น.

พิธีแต่งงาน (ผ่างเต๋) ขบวนคู่บ่าว - สาว ชมนิทรรศการ/องค์ความรู้ (วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) ชมอาหารพื้นเมืองภูเก็ค (ปุ๊นเต๋) ชมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

PhuketThaihuaMuseum

phuketthaihua museum MON: 10AM - 6PM

กิจกรรมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พบกับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum)

MON: 10AM - 6PM

พบกับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum) ณ พิพิธภัณฑฺ์ภูเก็ตไทยหัว เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 09.00 - 20.30 น. เข้ามาสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ และโรงเรียนจีนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ความเป็นมาของวิถีชาวจ [...]

VIEW ALL EVENTS
What Our Client Says

LATEST NEWS ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวแจ้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมและรับทราบความเคลื่อนไหว